Publicaciones

La propietat de Cal Ponsa sempre ha vetllat per la conservació del patrimoni històric de la localitat d’Arfa i un dels punts emblemàtics i de referència d’aquest patrimoni és el pont medieval que fa de porta natural d’entrada al poble i va fer, durant molts anys, de muralla protectora. Aquesta construcció ha superat guerres i catàstrofes naturals així com ha estat un lloc de trobada pels ciutadans de la zona i un pas obligat per molts viatgers i contrabandistes. L’any 2009 el pont d’Arfa se sotmet a uns importants treballs de reforma i rehabilitació.
La història d’aquesta construcció i el significat que ha tingut pels habitants d’Arfa es troben recollits en la publicació “El Pont d’Arfa. Recull fotogràfic i documental” que va editar Tomàs Obiols, la propietat de Cal Ponsa.

Llegir el llibre a Isuu